Kotle HAMONT oslovují italské zákazníky.

Ve dnech 21.-25. února 2018 proběhl na výstavišti v italské Veroně veletrh biomasových kamen, krbů a kotlů pod názvem Progetto Fuoco 2018. Zúčastnilo se jej více než 750 vystavovatelů z toho polovina zahraničních ze 38 zemí. Společnost CSTfire s.r.o. zde vystavovala prostřednictvím svého prodejce Ecobel Energy. Výstavní atmosféru můžete shlédnout na přiložených snímcích.

verona_logo

verona

verona_20180220_161249

verona_20180221_111847

verona_20180222_112129

Novinky

Změna názvu společnosti | 11.11.2015

V dubnu 2015 z rozhodnutí vlastníků společnosti došlo ke zkrácení názvu společnosti na CSTfire s.r.o. Jedná se pouze o změnu názvu, vlastnická struktura společnosti zůstává nezměněna.

Novinky

Expobiomasa | 11.11.2015

I ve Španělsku hřejí kotle HAMONT.

Kotle HAMONT na výstavě Expobiomasa ve španělském Valladolidu ve dnech 21.-23. 10. 2014.

expobiomasa_logo
expobiomasa

Novinky

Nextgen | 11.11.2015

O naše kotle HAMONT se zajímali návštěvníci na největším veletrhu biotechnologií a bioenergetiky ve Velké Británii v Coventry 8.- 9. 10. 2014.

coventry nextgen

Novinky

Česká peleta | 11.11.2015

Naše firma se stala v červnu 2013 členem klastru česká peleta.

Klastr_tlacitko_150

Novinky

Premiéra na výstavě Infotherma | 11.11.2015

V průběhu roku 2010 jsme se rozhodli, že budeme věnovat více energie i obchodním aktivitám…

Dokladem toho je naše účast na výstavě Infotherma, která je naší premiérovou.

Dovolujeme si Vás tedy pozvat ve dnech 17.-20. ledna na výstaviště Černá louka do Ostravy, kde v pavilónu NA1 na stánku 016 najdete naši expozici.

Novinky

Členství v síti ICZT | 11.11.2015

Dne 20.12.2010 podepsali zástupci naší společnosti Dohodu o členství v síti výrobců, konstruktérů, projektantů, servisních techniků a dalších odborníků zaměřených na zařízení malých a středních výkonů, určených na vytápění budov spalujících především fosilní paliva a biomasu. Tato dohoda umožňuje využít služeb Inovačního centra pro zdroje tepla (ICZT) v oblasti vývojové a zkušební činnosti, odborného poradenství a konzultací, stejně tak akreditovaných zkoušek dle normativních požadavků a poradenství v oblasti průmyslových práv. Více o projektu ICZT na www.iczt.cz.