Úvod

CSTfire budoucnost pro životní prostředí

Dnes je již každému dobře známo, že spalování fosilních paliv přináší řadu negativních vlivů a že skleníkový efekt je pojem, kterému rozumí každé dítě.

Problém spočívá jednoduše v tom, že uhlík (C), který byl před mnoha milióny let vlivem geofyzikálních procesů vázán do ložisek fosilních paliv v hlubinách země, se spalováním ve formě CO2 dostává znovu do atmosféry naší planety, kde jeho množství neustále přibývá. Negativně Tak ovlivňuje vývoj klimatu, i když i na tuto problematiku panují odlišné názory.

Znamená to tedy, že při spalování biomasy škodlivý skleníkový plyn (CO2) nevzniká?

Vždyť uhlí, ropa a zemní plyn vznikaly právě rozkladem rostlin. Základní rozdíl tkví v tom, že rostliny jsou obnovitelným zdrojem energie, které ke svému růstu zcela nezbytně CO2 potřebují. Je dokázáno, že spalováním biomasy se uvolní právě takové množství CO2, které rostlina během svého růstu spotřebuje. Vzniká tak koloběh a my hovoříme o CO2 neutrálním spalování. Množství skleníkového plynu v atmosféře nepřibývá a navíc se do ovzduší téměř nedostávají emise SO2.

Spalováním dřevní štěpky nebo pelet můžeme dospět ale také k dalším zajímavým výsledkům. Můžeme zmenšit naši energetickou závislost na dodávkách energií fosilních paliv, především zemního plynu.

Mnohaleté zkušenosti však ukazují, že instalací našich zařízení se mnoho klientů stalo v oblasti tepelné energie naprosto nezávislými. Jedná se především o malé i velké dřevozpracující firmy, zemědělské farmy a podobně. Kotle se využívají se k vytápění průmyslových hal a konečně i jako zdroje centrálního vytápění teplem v obcích. Jako palivo je možné využít dřevní štěpku i dřevní pelety případně drcené dřevo či hobliny z truhlářské výroby.

Ale i pouhé snížení energetické závislosti může být pro mnoho klientů velmi zajímavé, obzvláště když zprovozněním kotelny na biomasu podpoříme ekonomické aktivity v obci a regionu.