Palivo

Jednou ze základních výhod našich zařízení je možnost přizpůsobit provoz kotle různým palivům na bázi biomasy pouze nastavením parametrů řídící jednotky. Tato vlastnost dělá naše kotle vpravdě univerzálními. Jejich konstrukční řešení pak umožňuje i použití paliv, u kterých není automatizace procesu úplně obvyklá. V následujícím seznamu uvádíme vybrané typy paliv, která lze v našich kotlích spalovat. Typ paliva musí být předem schválen dodavatelem kotle. Dle použitého typu doporučeného paliva a typu kotle může dojít ke snížení jmenovitého výkonu až o 25%. Jakékoliv doporučené palivo musí splňovat podmínku maximálního obsahu vody do 35%. Kotel vyžaduje pro každý druh paliva jiné nastavení.

Dřevěná štěpka
Dřevěná štěpka
frakce 30x30mm (40×40) – vlhkost do 35%
Drcené dřevo
Drcené dřevo
ideálně rovněž frakce 30x30mm (40×40) – tento typ paliva dosud většinou spalován ve větších energetických zařízeních – umožňuje využít i v menších zdrojích recyklovatelný energetický odpad
Dřevěné pelety
Dřevěné pelety
dnes již standardní palivo (možno použít průměr 6mm i 8mm)
Dřevěné brikety
Dřevěné brikety
průměr 40mm – délka 50mm (brikety měkké – průměr 80mm – délka 50mm
Hobliny
Jemné hobliny
odpad z dřevovýroby (možno i s podílem pilin)
Odpad z dřevotřísky
Odpad z dřevotřísky
piliny,drť, lisované brikety (kotle nad 300kW)
Různá směsná paliva na bázi výše uvedených
Různá směsná paliva
na bázi výše uvedených

  • a další

 


Výrobci paliv: www.koupitpelety.cz