Úvod

CSTfire budoucnost pro životní prostředí

Dnes je již každému dobře známo, jaký vliv na životní prostředí má spalování fosilních paliv a jakou výhodu poskytuje spalování biomasy při snižování množství skleníkových plynů (CO2) v ovzduší. Navíc se do ovzduší nedostávají sirné emise jako v případě spalování uhlí.

Nové automatické kotle HAMONT na biomasu ve všech výkonnostních řadách splňují nejvyšší třídu 5 podle ČSN EN 303-5:2013 a mají certifikát o Ekodesignu dle Nařízení Komise (EU) 2015/1189.

Kotle HAMONT spalují dřevní štěpku, hobliny, drcené dřevo i odřez z truhlářské a nábytkářské výroby včetně dřevotřísky a MDF, měkké brikety i pelety.

Kotel na biomasu HAMONT

uvod-1
uvod-2

I vaše kotelna může vypadat jako ty na snímcích!

uvod-3
uvod-4

Mnohaleté zkušenosti ukazují, že instalací našich kotlů se mnoho klientů stalo v oblasti tepelné energie naprosto nezávislými. Jedná se především o truhlárny i dřevozpracující firmy, výrobce nábytku, majitele bytových domů či průmyslových objektů a hal, školy, kulturní zařízení i centrální vytápění teplem (CZT) v obcích. Uplatnění našly kotle i v zemědělských farmách nebo zahradnictvích.