Historie

Společnost CATfire Service & Trading s.r.o. vstupuje na trh v roce 2010, avšak zkušenosti s vývojem, provozem a servisem kotlů na biomasu mají naši zaměstnanci již bezmála 20 let. Jsme pokračovatelé tradice výroby automatických kotlů na biomasu značky HAMONT. Důkazem je obnovení výroby a montáže celé výkonové řady kotlů 40 – 500 kW v areálu firmy Vaněk – strojírenská výroba v Ostravě-Vítkovicích, jakož i poskytování úplného servisu a technické podpory včetně oprav a dodávky náhradních dílů k doposud vyrobeným kotlům HAMONT od roku 1996. Provádíme i spalné zkoušky a ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava se účastníme výzkumných programů v oblasti alternativních energií a využití biomasy. V současnosti máme stovky spokojených zákazníků v České republice, Slovensku a některých dalších evropských zemích i zámoří.

V roce 2015 z rozhodnutí vlastníků společnosti došlo ke zkrácení názvu společnosti na CSTfire s.r.o. Jedná se pouze o změnu názvu, vlastnická struktura společnosti zůstává nezměněna.