Dopravníkové systémy

Šnekový dopravník s pružinovým nahrnovacím mechanismem

Pro vyšší komfort obsluhy kotlů nižších výkonů a u kotlů vyšších výkonů je zřizován sklad paliva s nutností použít některý z dopravníkových systémů podle používaného paliva. Dopravu paliva ze skladů, kterými mohou být ať už speciálně vybudovaná sila nebo k těmto účelům upravené místnosti ve stávajících budovách, zajišťuje prostorový vynášecí systém. Skladové prostory mohou mít kruhový, čtvercový či obdélníkový (poměr stran 4:3) půdorys a podlaha vedle, nad i pod úrovní podlahy kotelny. Vynášecí systém lze přizpůsobit rozličným dispozicím skladu i díky tomu, že dopravník lze vůči mezizásobníku u kotle orientovat v rozmezí 230° v horizontální a 25° ve vertikální rovině. Délka dopravníku pak může dosahovat až délky 12 metrů. Náš prostorový vynášecí systém je vybaven robustním šnekovým dopravníkem s dvakrát uloženou hřídelí šneku, který má progresivní stoupání zamezující jeho ucpání. Doprava paliva ze skladu probíhá od okamžiku, kdy ultrazvukový senzor v mezizásobníku vyhodnotí množství paliva jako nedostatečné. Čas, potřebný k doplnění optimálního množství, se mění dle energetického obsahu a sypné hmotnosti paliva. Servopohonem ovládaná oddělovací klapka na ústí dopravníku zajišťuje ochranu proti zpětnému hoření doplněná havarijním zhášecím zařízením. Klapka se otevírá na dobu nezbytně nutnou pro doplnění paliva a poté hermeticky oddělí mezizásobník od skladu paliva. Optimální vyprazdňování skladu paliva při velkých průměrech prostorového míchadla je zabezpečeno stejnoměrným tlakem ramen v celém jeho průměru. Průměr svazků listových pružin ve spojení s masivními ocelovými rameny až -5,5m. Vysoká spolehlivost, dlouhá životnost a odolnost proti opotřebení jsou dány konstrukčním řešením, použitými materiály a komponenty. Tento systém je vhodný pro případ vytápění různými palivy (štěpka, pelety, drcené dřevo, měkké brikety, …) podle momentální dostupnosti paliva a je tudíž univerzální.

Šnekový dopravník s pružinovým nahrnovacím   mechanismem
Sdružené šnekové dopravníky

Jako optimální řešení dopravy paliva pro kotle zapojené v kaskádě lze volit společný dopravníkový systém. Tento má pro oba kotle společné míchadlo a samostatné šnekové dopravníky k jednotlivým kotlům.

Sdružené šnekové dopravníky
Šnekový peletkový dopravník

V případě, že se v kotli bude topit pouze dřevěnými peletami, nabízíme variantu skladu ve tvaru V se šikmými skluzy pod úhlem cca 45°, při kterém dochází k možnosti úplného vyprázdnění skladu a možností plnění skladu foukáním pelet z cisterny do skladu. Maximální délka skladu je 6,5 m. Nevýhodou skladu je nevyužitý prostor pod skluzovými deskami.

Šnekový peletkový dopravník