Profil firmy

Český výrobce kotlů

Výrobní proces lze rozdělit do dvou etap. Prvovýroba a strojně mechanické celky jsou realizovány v sesterské firmě Vaněk – strojírenská výroba. Technické a technologické podmínky zde jsou na špičkové úrovni. Tato strojírenská firma je certifikována dle ISO 9001 a zároveň je držitelem všech potřebných osvědčení pro konstrukci a výrobu. Konečná montáž zařízení, elektroinstalace a v neposlední řadě oživení instalací softwaru je pak plně v kompetenci našich pracovníků. Kotle mohou být dodávány v rozloženém stavu a jejich koncová montáž může být zajišťována našimi pracovníky až na místě instalace. Všechna naše zařízení jsou řádně certifikována.

Obchod

Naše společnost je výhradním dodavatelem kotlů na biomasu v České republice a na Slovensku. Prodej do ostatních zemí je zajišťován ve spolupráci s exkluzivními partnery. Firma navázala obchodní kontakty v několika zemích Evropy i zámoří.

Servisní činnost

Hlavním úkolem servisu je poskytovat uživatelům podporu jak záručního tak pozáručního charakteru. Pro tyto činnosti disponuje skladem náhradních dílů, který umožňuje téměř ihned reagovat na požadavky uživatelů. V úzkém spojení se sesterskou výrobní firmou Vaněk – strojírenská výroba, jež disponuje nejmodernějšími technologiemi, pak není problémem příprava vyšších výrobních celků. Bez problému tak lze realizovat rozsáhlejší akce typu modernizace stávajících zařízení. Odbornost, kvalifikaci a způsobilost dokládá certifikát o autorizovaném servisu. Servisní zásah je prováděn vlastními techniky s použitím servisního vozidla především v České republice ale také na Slovensku. Výjimkou není ani činnost v rámci EU (Švédsko, Litva, Rakousko). Znalosti našich pracovníků pak v mnoha případech dokážou pomoci našim klientům i v rámci bezplatných telefonních konzultací.

Vývoj

Uvědomujeme si, že tradice našich univerzálních kotlů na biomasu sama o sobě nestačí a proto se snažíme neustále naše výrobky zdokonalovat. V této oblasti rovněž spolupracujeme s externími experty a institucemi. Výsledkem této činnosti jsou drobná i zásadní zlepšení, která zvyšují uživatelskou hodnotu našich zařízení. Firma nezapomíná ani na nutnost rozšíření portfolia vlastních výrobků a chystá na trh uvést novou řadu výrobků.

Český výrobce kotlů CSTfire